Informace o VSK
Úřední deska VSK
Oddíly, kluby VSK
Kurzy VSK

 e-mail: webmaster

 

Vysokoškolský sportovní klub
Vysokého učení technického v Brně
občanské sdružení
IČ :     416 05 217 Technická 2896/2, 616 69 BRNO
DIČ :  CZ 416 05 217 tel : 541 142 276
tel : 541 143 970
www.vsk.vutbr.cz
Bankovní spojení : 2025838319 / 0800 (Česká spořitelna)
Registrace : MV ČR ze dne 30.7.1991 pod č.j. VSC/1-7294/91-R

Informace o VSK

 • Vysokoškolský sportovní klub Vysokého učení technického v Brně (VSK VUT BRNO) je garantem celoroční rekreační i závodní sportovní činnosti studentů a zaměstnanců školy.
 • VSK VUT BRNO sportovní činnosti studentů a zaměstnanců organizuje, zabezpečuje a svým členům poskytuje základní úrazové pojištění.
 • VSK VUT BRNO je občanským sdružením. V roce 2008 mělo zaregistrováno ve 32 oddílech a odborech 2 092 členů.
 • Oddíly se závodní činností:

  Americký fotbal, badminton, horolezectví a bouldering, florbal, futsal, korfbal, moderní sportovní karate, sjezdové lyžování, gymnastický aerobik

  Oddíly s rekreační činností :

  Aerobik, aquaaerobik, atletika, badminton, bouldering, bowling, ČASPV, golf, indoorcycling, kanoistika, kondiční posilování a cardiofitness, letecké modely, lyžování a snowboarding, nordicwalking, plavání, potápění, sálová kopaná,softbal, squash, tenis,volejbal a plážový volejbal

  Nábor nových členů :

  Oddíly s rekreační i závodní činností přijímají do svých řad nové členy k pravidelné sportovní činnosti a trenérské práci. Zejména jsou vítáni studeti nastupujících ročníků. O činnosti jednotlivých oddílů najdete více informací na www stránkách jednotlivých oddílů.


  Členství ve VSK VUT Brno

   
  Česky English VSK VUT v Brně